Начало  |  За нас  |  Образователни програми  |  Пансионни училища  |  Учебна година  |  Често задавани въпроси  |  Заявки  |  Контакти
Образователни програми
GCSEA-levelInternational BaccalaureateAdvanced PlacementFrench BaccalaureatAbiturSwiss Maturite FederaleКаталог
Изтеглете каталог "Елитно средно образование в чужбина"

Abitur

Официалното наименование на немските матури е Аllgemeine Hochschulreife, но са по-известни като Abitur. В гимназиалните училища в Германия на учениците се предоставя избор от 3 вида предмети: чужди езици и изкуство; хуманитарни и социални науки и математика и естествени науки. През последните 2-3 години от своето обучение те избират определена област, в която да специализират в зависимост от личните си предпочитания за бъдеща професионална реализация. В последствие се полагат писмени и устни зрелостни изпити само по тези избрани дисциплини. Оценките от матурите се комбинират с оценките от последните 2-3 години и така се образува общият успех. При успешно полагане на зрелостните изпити се придобива квалификацията Abiturzeugni, която представлява диплома за завършено средно образование в Германия. Този документ съдържа всички оценки и дава възможност да се продължи образованието в университет или друг тип висше учебно заведение, като има функциите както на сертификат за завършено средно образование, така и на изпит за прием в университет.