Начало  |  За нас  |  Образователни програми  |  Пансионни училища  |  Учебна година  |  Често задавани въпроси  |  Заявки  |  Контакти
Учебна година
АнглияГерманияИрландияИспанияФранция
Изтеглете каталог "Елитно средно образование в чужбина"

Франция

УЧЕБНА ГОДИНА ВЪВ ФРАНЦИЯ
Франция е най-посещаваната държава в света, която посреща 79 милиона туристи годишно. В наши дни френският език е майчин за 128 милиона души, а за около 280 милиона е втори или трети чужд език.

УЧИЛИЩЕТО
В програмата участват държавни училища от всички региони на Франция. Кандидатите могат да посочат предпочитан регион, но самото разпределение зависи от: приемното семейство, профила на кандидата, както и наличните свободните места. За разлика от други европейски държави, където се предлагат такъв тип програми, характерно за Франция е, че тук се започва от намирането на приемно семейство и в зависимост от неговото местоположение се пристъпва към представяне на кандидатурата в местното държавно училище. Този процес би могъл да отнеме 2-3 месеца. В този смисъл, колкото по-рано се кандидатства, толкова по-добре.

УЧЕБНА ПРОГРАМА
Френската образователна система е известна с високите си академични стандарти. Учебната програма в гимназията включва изучаване на всички основни предмети, но се набляга и избира един от 3-те профила: природни науки и математика, езици и изкуства или икономика и социология. Седмичният хорариум на учебните часове е 32 астрономически часа седмично. В края на учебната година участниците в програмата получават пълно съдействие и помощ от местните координатори, за да се сдобият с апостил. Апостилът е официално удостоверяване, че ученикът е посещавал държавно училище и помага да не се загуби учебната година след връщане в родината.


Учебната година започва на 31 август 2015 г. и приключва на 2 юли 2016 г.

Продължителност на програмата: 4 месеца (1 учебен срок); 6 месеца (семестър); 1 учебна година (10 месеца)

НАСТАНЯВАНЕ
Участниците се настаняват в приемни семейства, в стаи с 1 или 2 легла. Осигурен е пълен пансион (през седмицата обядът е в училище). Има възможност и за настаняване в пансионно училище през седмицата, а през уикендите – в приемно семейство.

СПОРТ И ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ
През цялата година се организира разнообразна културно-развлекателна програма – екскурзии, партита, състезания, както и възможности за практикуване на различни спортове.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИЕМ
Възраст: 14 - 17 г.
Академична подготовка: среден успех над 4.50 (академична от последните 2 год.)
Ниво на владеене на френски език: не по-ниско от B1 (според Общата европейска езикова рамка). Проверява се със скайп интервю. Ако нивото на кандидатът не отговаря на изискванията, организаторите могат да предложат кратък интензивен курс по френски преди началото на учебната година или срок.
Мотивационно писмо:до организаторите на програмата и приемното семейство
Лични качества: силна мотивираност за участие в програмата; разбиране за културните различия и готовност да се уважават и спазват правилата в приемното семейство
Регистрационен формуляр
Краен срок за кандидатстване: 1 март 2017 г. за прием от септември 2017 г.

ПАКЕТНАТА ЦЕНА ВКЛЮЧВА:
• 4-дневен тренинг в Париж (преди започване на програмата)
• обучение в държавно училище
• настаняване в семейство, в стая с 1 или 2 легла
• пълен пансион
• административни такси
• съдействие от местния координатор на програмата*
• посрещане и трансфер при пристигане
• телефон за спешна връзка

*Местният координатор на програмата осъществява редовни срещи с участниците в програмата, приемните семейства, както и се информира за резултатите в училище. Организира трансферите и предоставя информационен пакет с полезна информация, съдейства на място при възникнали въпроси или затруднения от различен характер.

ПАКЕТНИ ЦЕНИ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 г.
• 1 учебен срок (4 месеца) = EUR 3700
• 1 учебен семестър (6 месеца) = EUR 4700
• 1 учебна година (10 месеца) = EUR 6200

Допълнително се заплащат: самолетни билети, трансфери, такси за явяване на изпити, учебници и учебни материали, обяд в училището, джобни пари и медицинска застраховка. Организаторите на програмата препоръчват джобни пари в размер на EUR 200 месечно.