Начало  |  За нас  |  Образователни програми  |  Пансионни училища  |  Учебна година  |  Често задавани въпроси  |  Заявки  |  Контакти
Учебна година
АнглияГерманияИрландияИспанияФранция
Изтеглете каталог "Елитно средно образование в чужбина"

Учебна година

ПРОГРАМА "УЧЕБЕН СРОК ИЛИ УЧЕБНА ГОДИНА В ЧУЖБИНА"
Много често родителите, с които се срещаме, споделят колко е важно децата им да добият повече самостоятелност, увереност и да разширят кръгозора си чрез дългосрочно обучение в чужбина. Освен вариантът „частно пансионатно училище”, който позволява да се завърши средното образование в чужда държава, има алтернативен вариант - 1 учебен срок или 1 учебна година в държавно или частно училище. Той е много подходящ за семейства с по-ограничени възможности и такива, които не желаят детето им да се откъсне от семейството за дълъг период от време.

Основни предимства на програмата:
• Усъвършенстване на чуждия език
• Обучение според изискванията на една различна образователна система
• Запознаване с културата и начин на живот в чуждата страна
• Създаване на нови приятелства
• Натрупване на полезен житейски опит
• Придобиване на по-голяма увереност и реализиране на по-високи резултати след завръщане от програмата
• Проучване на място на възможностите за по-нататъшно обучение

Програмата се провежда в държавни и частни училища и се координира през целия период на обучение не само от нашите консултанти, но и от местни координатори. Това позволява бързо и адекватно съдействие по време на престоя в чуждата държава.

Изисквания за включване в програмата:
1/ Възраст – между 15 и 18 г. (в зависимост от държавата). Учениците не трябва да са в последен клас. 2/ Ниво на владеене на езика – най-малко B1, в повечето случаи B2 според Общата европейска езикова рамка
3/ Тест по езика (провежда се в офиса на ЕДЛАНТА)
4/ Академична справка за последните 2 или 3 години (общ успех над 4.50 или
5/ Попълнен формуляр за съответната държава
6/ Силна мотивация на ученика за участие в програмата; мотивационно есе

Желателно е процедурата по кандидатстване за страни в Европа да започне не по-късно от 4 месеца преди началото на програмата, а за САЩ и Канада – 6 месеца. Броят на местата в държавните училища е ограничен, затова колкото по-рано, толкова по-добре.

Програмата „Учебен срок или учебна година в чужбина” се предлага на следните езици:

• английски – Англия, Ирландия
• френски – Франция
• немски – Германия
• испански – Испания
• португалски – Португалия