Начало  |  За нас  |  Образователни програми  |  Пансионни училища  |  Учебна година  |  Често задавани въпроси  |  Заявки  |  Контакти
Често задавани въпроси

Изтеглете каталог "Елитно средно образование в чужбина"

Често задавани въпроси

Често задавани въпроси
1. Кога започва учебната година и колко срока има?
Всяка учебна година има 3 срока, като датите са различни за различните училища.

2. Каква е минималната възраст за прием в пансионатни училища?
Минималната възраст за прием в бординг училище е навършени 11 години (завършен 6-ти клас).

3. Трябва ли моето дете да положи приемен изпит?
Повечето училища изискват полагане на изпит по предмет (най-често английски и математика).

4. Какво ниво на владеене на английски език се изисква?
Нивото на владеене на английски език трябва да е над средното и се проверява с тест, изготвен от училището. Някои училища предлагат и подготвителни курсове за повишаване езиковото ниво.

5. Къде се полагат приемните изпити?
Приемните изпити на училището могат да се положат в офиса на EДЛАНТА.

6. Какви са таксите за обучение в пансионатните училища и какво включват?
Таксите са различни за всяко училище и обикновено включват: обучение, настаняване в общежитие, пълен пансион, извънкласни занимания, екскурзии и др.

7. Има ли възможност предварително да се посети училището?
Да, ЕДЛАНТА може да организира посещение на едно или няколко училища.
Съвет към родителите
Много често, като родители не сме сигурни до каква степен и колко информация да разкрием за своето дете. Желателно ли е да споделим с образователния консултант за проблеми с дисциплината в миналото или за трудности в ученето или е по-добре да премълчим някои факти с цел да не провалим кандидатстването на децата си?

Нашето твърдо убеждение и съвет към Вас, родители, е да ни дадете колкото се може повече информация за своите деца. ЕДЛАНТА работи с голям брой пансионатни училища и несъмнено някои от тях се оказват по-подходящи от други. Разполагайки с пълна и точна информация за кандидата ще ни помогне да отговорим адекватно на специфичните му нужди и да изберем най-подходящото училище. Откровеността би Ви спестила време, пари и излишни усилия, и най-вече ще елиминира възможността от избор на неподходящо училище за Вашето дете.

Въпросите по-долу ще Ви помогнат при избора на подходящото училище.
Какво трябва да знае родителят при избора на пансионатно училище?
 • Кои са силните страни на Вашето дете?
 • Кои са слабостите му?
 • Какъв тип личност е то?
 • Какви са извънкласните интереси на детето?
 • Какво го мотивира?
 • С какво обича да се занимава най-много, в какво е най-добро и с какво се гордее?
 • В какъв тип среда ще се чувства най-добре?
 • Какви са целите за образованието му и след него? (В каква насока ще се развива?)
 • Къде искате да се обучава Вашето дете? Дали мястото и държавата са от водещо значение при избора на училище?
Как да оценим училището и учебната програма
 • Колко е голямо училището и какъв е процентът на чуждестранните ученици в него?
 • Колко са големи класовете?
 • Какво включва учебната програма?
 • Какви специални програми и курсове предлага училището?
 • Каква е квалификацията на учителите и какво е съотношението между учители и ученици?
 • Разполага ли училището с център за подпомагане на обучението и създава ли навици за самоподготовка у учениците?
 • Предлага ли училището консултации за продължаване на обучението в университети (колежи)?
 • Какви са условията в общежитията и как се осъществява контролът в тях?
 • Какви са правилата по отношение употребата на алкохол, цигари и наркотични вещества?
 • Какви са правилата при пътуване или излизане извън кампуса?
 • Как се запълва времето на учениците през събота и неделя, по-дългите уикенди и по време на празниците?
 • Как и колко често училището поддържа връзка с родителите на учениците? По какъв начин ще бъдат уведомявани те при възникване на проблеми?